สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะพื้นฐานเป็นองค์ประกอบ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตเลียม Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Al 816.67
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni 11.67
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Pt 18.70
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ S 8.33
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Co-Mo 66.67
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Co-Mo-Ni 66.67
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของNi-Mo 7.00
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 12,794.01
2 โรงงานชุบเคลือบผิว Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 0.33
3 โรงงานทำกลูโคส Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni 14.30
4 โรงงานทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันน้ำ Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 1.66
5 โรงงานทำยาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni 60.00
6 โรงงานทำยาฆ่าเชื้อโรคหรือดับกลิ่น Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Mo 3.00
7 โรงงานทำสบู่ ซักฟอก Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Si 0.30
8 โรงงานทำเคมีภัณฑ์ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Al 0.66
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni 196.67
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Co-Mo 66.60
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Cu-Mn 110.90
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ F 338.33
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Fe 333.33
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 3,045.18
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อหลอมเหล็กในขั้นต้น Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 23.33
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ V 15.00
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 5.83
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Al 40.00
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Pt 2.00
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ V 23.33
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Zn 18.00
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 71.66
12 โรงงานผลิต ประกอบ เครื่องยนต์ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Al 119.99
13 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni 1.67
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 204.00
14 โรงงานสกัดน้ำมัน Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni 1,003.00
15 โรงงานอัดหรือป่นกากพืช Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 5.00
16 โรงงานเก็บรักษาเคมีภัณฑ์ Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 107.00
รวมทั้งสิ้น : 19,600.79