กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานชุบเคลือบผิว กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Au 0.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Ni 1,344.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cu-Cr 26.99
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cu-Ni 0.16
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 4,618.01
2 โรงงานทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cr 299.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ K-Al-F 40.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Zn 2.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Zn-Ni-Mn 26.66
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 2,139.71
3 โรงงานทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูป ด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Ni 52.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Al 2,800.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cr 4.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cr-Ni 23.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Sn 26.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Zn 100.00
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 5,580.97
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อ รีด ทำให้บริสุทธิ์ หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Al 5,706.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cr 66.66
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 962.49
5 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ แผ่นเสียง เทปแม่เหล็ก หรือชิ้นส่วนสำหรับเครื่องดังกล่าว กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Ag 67.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Au 0.07
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Au-Pd 0.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cu 3,491.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Mn 160.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Ni 649.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ precious metal อื่นๆ 12.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Sn 26.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Sn-Cu 0.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Sn-Pb 1.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Zn 2.66
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 12,057.31
รวมทั้งสิ้น : 40,289.63