สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตเลียม Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 8.32
2 โรงงานทำเคมีภัณฑ์ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Pd 0.33
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ 26.66
3 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Pd 53.33
รวมทั้งสิ้น : 88.64