ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (PCBs)
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ปริมาณ(ตัน)
1 ภาคอุตสาหกรรม PCB 2,523.73
รวมทั้งสิ้น : 2,523.73