สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะพื้นฐานเป็นองค์ประกอบ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตเลียม 13,789.72
2 โรงงานชุบเคลือบผิว 0.33
3 โรงงานทำกลูโคส 14.30
4 โรงงานทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันน้ำ 1.66
5 โรงงานทำยาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ 60.00
6 โรงงานทำยาฆ่าเชื้อโรคหรือดับกลิ่น 3.00
7 โรงงานทำสบู่ ซักฟอก 0.30
8 โรงงานทำเคมีภัณฑ์ 4,091.67
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อหลอมเหล็กในขั้นต้น 23.33
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 20.83
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง 154.99
12 โรงงานผลิต ประกอบ เครื่องยนต์ 119.99
13 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ 205.67
14 โรงงานสกัดน้ำมัน 1,003.00
15 โรงงานอัดหรือป่นกากพืช 5.00
16 โรงงานเก็บรักษาเคมีภัณฑ์ 107.00
รวมทั้งสิ้น : 19,600.79