กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานชุบเคลือบผิว 5,989.49
2 โรงงานทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ 2,508.69
3 โรงงานทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูป ด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก 8,586.96
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อ รีด ทำให้บริสุทธิ์ หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 6,735.81
5 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ แผ่นเสียง เทปแม่เหล็ก หรือชิ้นส่วนสำหรับเครื่องดังกล่าว 16,468.68
รวมทั้งสิ้น : 40,289.63