สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตเลียม 8.32
2 โรงงานทำเคมีภัณฑ์ 26.99
3 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ 53.33
รวมทั้งสิ้น : 88.64