ของเสียประเภทน้ำมัน
ลำดับ แหล่งกำเนิด ปริมาณ(ตัน)
1 ภาคอุตสาหกรรม 119,948.21
รวมทั้งสิ้น : 119,948.21