ฐานข้อมูลบัญชีของเสีย
กลุ่มของเสียครัวเรือน
กล่องเครื่องดื่ม

ประเภทของเสีย
กระดาษเคลือบพลาสติก

ชนิดของเสีย
กล่องเครื่องดื่ม

ตัวอย่างของเสีย
กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ กล่องน้ำกะทิ ฯลฯ

องค์ประกอบหลัก
- กล่องยูเอชที (Ultra-high-temperature cartons; UHT)


  • กระดาษ : 75%

  • พลาสติกโพลีเอททีลีน : 20%

  • อะลูมิเนียมฟอยล์ : 5%


- กล่องนมพาสเจอไรซ์ (Pasteurized cartons)

  • กระดาษ

  • พลาสติกโพลีเอททีลีนคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
- น้ำหนักเบา

- ไม่เป็นพิษ

คุณสมบัติของของเสียสำหรับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
- ของเสียกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ปนเปื้อนด้วยสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น เศษอาหาร คราบเลือด

คราบน้ำมัน หรือสารเคมีอันตราย

กระบวนการรีไซเคิล
- คัดแยกและรวบรวมของเสียกล่องเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

- ล้างทำความสะอาด และบีบอัดกล่องเครื่องดื่ม

- นำเข้าเครื่องปั่นแยกเยื่อกระดาษ หรือถังตีกระดาษ (Pulper) เพื่อแยกเยื่อกระดาษออกจากพลาสติกโพลีเอททีลีน และอะลูมิเนียมฟอยล์

- เยื่อกระดาษนำไปผลิตกระดาษรีไซเคิล ส่วนพลาสติกและอะลูมิเนียมฟอยล์ นำไปผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และแผ่นกระดาษอัดหรือกรีนบอร์ด (Green board)

- การผลิตแผ่นกรีนบอร์ด เริ่มด้วยการนำพลาสติกและอะลูมิเนียมฟอยล์มาย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปโรยบนแผ่นเหล็กเพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นกรีนบอร์ดที่มีความหนาตามที่ต้องการ จากนั้นนำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 170oC เพื่อหลอมพลาสติก ก่อนนำไปเข้าเครื่องอัดเย็นในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะทำให้พลาสติกที่ถูกหลอมละลายไปยึดติดให้กระดาษและอลูมิเนียมฟอยล์ติดเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่ต้องใช้กาวหรือสารเคมีใดๆ จากนั้นนำไปตัดขอบตามขนาดมาตรฐาน จะได้แผ่นกรีนบอร์ด ที่สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตามต้องการ

- แผ่นกรีนบอร์ดจากกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มีขนาดมาตรฐาน 1,200 x 2,400 มม. เทียบได้กับแผ่นไม้อัดทั่วไป และมีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 5 10 15 และ 19 มม.

- แผ่นกรีนบอร์ดเป็นวัสดุทดแทนไม้อีกชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติคล้ายไม้เนื้อแข็ง สามารถเลื่อย ตัด เจาะได้เหมือนไม้ทั่วไป ดัดโค้งหรือทำเป็นรูปร่างต่างๆได้  และยังทนทานต่อการกัดกินของปลวกและมอด ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ดี และสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แผ่นกรีนบอร์ดที่ได้นี้ จะมีความแข็งแรงกว่าไม้อัดทั่วไป สามารถรับน้ำหนักและกันน้ำได้ดีในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องความสวยงามขึ้นอยู่กับสีและลวดลายของกล่องเครื่องดื่ม เพราะการผลิตแต่ละครั้งจะได้สีสันไม่ค่อยซ้ำกัน ขึ้นอยู่กับสีหลักของกล่องเครื่องดื่มที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ แผ่นกรีนบอร์ดสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ผนังกั้นห้อง ฝ้าเพดาน รวมทั้งของใช้ หรือของชำร่วยต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิล
เยื่อเวียนทำใหม่ (Recycled pulp) กรีนบอร์ด (Green board)

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
วัตถุดิบทดแทน (Alternative raw material)

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการรีไซเคิล
- ลำดับที่ 38 โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษ

- ลำดับที่ 39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์

- ลำดับที่ 53 (5) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2550


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

[1] http://www.csri.or.th/node?page=123

[2] http://volunteerconnex.com/2012/greenroof

[3] http://www.thai-recycle.in.th/viewthread.php?tid=2771

[4] http://www.green.in.th/blog/design/1530

[5] http://www.scgexperience.co.th/en/get_inspired.aspx?getin_id=14

[6] http://www.oknation.net/blog/nampik/2008/06/18/entry-1